રામ અને તેના ભાઈઓ સિવાય દશરથને એક પુત્રી પણ હતી, જાણો તેના વિશે…

Spread the love

રામ અને તેના ભાઈઓ સિવાય રાજા દશરથ એક પુત્રીના પિતા પણ હતા.

શ્રીરામના માતાપિતા અને ભાઈઓ વિશે લગભગ બધા જ જાણે છે, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે રામની એક શાંતા નામની એક બહેન પણ હતી. તે ઉંમરમાં ચાર ભાઈઓ કરતા ઘણી મોટી હતી. તેની માતા કૌશલ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે એકવાર આંગદેશનો રાજા રામપદ અને તેની રાણી વર્શિની અયોધ્યા આવ્યા ત્યારે તેઓને કોઈ સંતાન ન હતું.

વાતચીત દરમિયાન જ્યારે રાજા દશરથને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેણે કહ્યું, હું મારી પુત્રી શાંતાને એક બાળક તરીકે તમને આપીશ. આ સાંભળીને, રોમપાડ અને વર્શિની ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. તેમણે ખૂબ જ પ્રેમથી તેની સંભાળ રાખી અને માતાપિતાની બધી ફરજો બજાવી.

એક દિવસ રાજા રામપાડ તેની પુત્રી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, તે જ સમયે એક બ્રાહ્મણ દરવાજા પાસે આવ્યો અને રાજાને વરસાદી દિવસો દરમિયાન ખેતરોના ખેડવામાં શાહી દરબારની સહાય માટે પ્રાર્થના કરી. રાજાએ તે સાંભળ્યું નહીં અને તે પુત્રી સાથે વાતચીત કરતો રહ્યો.

આ દરવાજા પર આવેલા નાગરિકની વિનંતિ ન સાંભળીને બ્રાહ્મણ દુ: ખી થઈ ગયો અને રાજા રામપદનું રાજ્ય છોડી દીધું. તે બ્રાહ્મણ ઇન્દ્રનો ભક્ત હતો. ઈન્દ્રદેવ તેમના ભક્તની આવી ઉપેક્ષા થી રાજા રોમપદ પર ક્રોધિત થયા અને તે મણે તેમના રાજ્યમાં પૂરતો વરસાદ પડ્યો નહિં. તેના કારણે ઉભા પાક ખેતરોમાં સુકાઈ ગયા.

આ કટોકટીના સમયમાં, રાજા રામપદ રુષ્યશ્રુંગ ઋષિ પાસે ગયા અને તેમને ઉપાય પૂછ્યું, ઋષિએ કહ્યું કે તેમણે ઇન્દ્રદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. ઋષિએ યજ્ઞ કર્યો હતો અને ખેતરો પાણીથી ભરાઇ ગયા.

આ પછી, ઋષિએ શાંતા સાથે લગ્ન કર્યા અને તેઓ ખુશખુશાલ જીવન જીવવા લાગ્યા, પાછળથી આ જ ઋષિએ દશરથના પુત્રની ઇચ્છા માટે પુત્ર કમેષ્ઠિ યજ્ઞ કર્યો હતો. તેમણે આ યજ્ઞ કર્યો હતો તે જગ્યા અયોધ્યાથી 39 કિ.મી. દૂર પૂર્વમાં હતી. અને આજે પણ તેમનો આશ્રમ છે અને તેમની તથા તેમની પત્નીની સમાધિ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *