એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિરૂપે વૃક્ષારોપણ કાર્યકમનું આયોજન…

એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ક્રાંતિકારી ક્રાતિકારી યોધા અને સોસિયલ મીડિયા ના જાગૃત યુવા હાર્દિક દવેના અવસાન પાછળ શ્રન્ધાન્જાલીરૂપે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ

Read more

છોકરાઓની પ્રોફાઈલમાં છોકરીઓ ચોરી-ચોરી જરૂર જુએ છે આ 7 વસ્તુઓ…

જમાનો સોશિયલ મીડિયાનો છે. ભાઈ આ સુપરફાસ્ટ જમાનામાં મોટાભાગના લોકો ફેસબુક ઈસ્ટા જેવા સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર એક્ટ્વિ છે. ખાસ કરીને

Read more