શું તમે કરોડપતિ બનવા માંગો છો ? તો ગરુડ પુરાણ ની આ વાતો યાદ રાખજો…

Spread the love

ગરુડ પુરાણ વિશે બધાને ખબર હશે. એવું નથી કે ગરુડ પુરાણમાં ફક્ત ભય અથવા નરકની વાત છે. જો કોઈ અહીં મરી જાય છે, તો ગરુડ પુરાણ વાંચવામાં આવે છે, પરંતુ જો તમે ગરુડ પુરાણ માત્ર એક જ વાર વાંચશો તો તમને મોટો ફાયદો થશે અને તમને જીવન અને મૃત્યુની માહિતી મળશે.

ગરુડ પુરાણમાં સ્વર્ગ, નરક, પાપ, પુણ્ય કરતાં ઘણું બધું છે. જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, નીતિ, નિયમો અને ધર્મની વાતો છે. ગરુડ પુરાણમાં એક તરફ મૃત્યુનું રહસ્ય છે, તો બીજી તરફ જીવનનું રહસ્ય છુપાયેલું છે.

ગરુડ પુરાણની હજારો વસ્તુઓમાંથી એક એ છે કે જો તમે ધનિક, ધનાત્ય અથવા ભાગ્યશાળી બનવા માંગતા હો, તો તે મહત્વનું છે કે તમે સ્વચ્છ, સુંદર અને સુગંધિત વસ્ત્રો પહેરો. ગરુણ પુરાણ મુજબ ગંદા કપડા પહેરનારા લોકોનું સૌભાગ્ય ખોવાઈ જાય છે.

લક્ષ્મી ક્યારેય એવા ઘરે આવતી નથી જ્યાં એવા લોકો હોય છે જે ગંદા કપડા પહેરે છે. જેના કારણે, સારા નસીબ તે ઘરની બહાર જાય છે અને ગરીબીનું નિવાસસ્થાન બને છે.

તે જોવામાં આવે છે કે જેમને સંપત્તિ અને બધી સુખ-સુવિધાઓ મળે છે, પરંતુ તે લોકો ગંદા કપડા પહેરે છે, તેમની સંપત્તિ ધીમે ધીમે નાશ પામે છે. તેથી, આપણે સ્વચ્છ અને સુગંધિત વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ જેથી મહાલક્ષ્મી આપણી ઉપર પ્રસન્ન થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *