લોકડાઉન ના સમય નો સદુપયોગ, પાણી ને ફિલ્ટર કરવાવાળા મશીન થી બનાવ્યુ ઓટોમેટીક સેનેટાઈઝર

હાલ હવે લોકો કંટાળી ગયા છે. છેલ્લા કેટલા મહિનાઓ થી લોકો પોતાના ઘર મા જ કેદ હોય તેવો અનુભવ કરી

Read more

આ દેશમા પણ છે આબોહુબ અમરનાથ જેવુ જ “શિવલિંગ”, ખતરનાક રસ્તાઓ થી પસાર થઇ ને જવુ પડે છે ગુફા ની અંદર

ભારત નો હોય કે વિદેશ નો સમગ્ર વિશ્વ ના લોકો અમરનાથ મંદિર ના શિવલિંગ વિશે તો જાણકારી રાખતા જ હોય

Read more