જાણો મહાભારતમાં સંખ્યા 18 નું રહસ્ય…

Spread the love

મહાભારતના યુદ્ધને વર્ષો વીતી ગયા છે, પરંતુ આજે પણ લોકો તેના વિશે ઉત્સુકતા ધરાવે છે. આજે પણ આવા ઘણા રહસ્યો છે, જે તે યુદ્ધ વિશે જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. મહાભારતનું યુદ્ધ 18 દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું અને આ યુદ્ધમાં 18 નંબર ખૂબ મહત્વનો છે. મહાભારતમાં મોટાભાગની ઘટનાઓ 18 ની છે. ચાલો જાણીએ મહાભારતમાં 18 નંબરનું રહસ્ય શું છે…

18 નું રહસ્ય:

એવું કહેવામાં આવે છે કે મહાભારત યુદ્ધમાં 18 નંબર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મહાભારતનાં પુસ્તકનાં 18 અધ્યાય છે. કૃષ્ણે કુલ 18 દિવસ અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું. યુદ્ધ ફક્ત 18 દિવસ સુધી ચાલ્યું. ગીતામાં 18 અધ્યાય પણ છે. કૌરવો અને પાંડવોની સેનામાં પણ કુલ 18 અક્ષોહિની સેના હતી, જેમાંથી 11 કૌરવોની અને પાંડવોની 7 અક્ષોહિની સેના હતી. આ યુદ્ધના મુખ્ય સૂત્રધાર પણ 18 હતા. આ યુદ્ધમાં ફક્ત 18 યોદ્ધાઓ બચ્યા હતા. સવાલ એ ઉભો થાય છે કે 18 ની સંખ્યામાં શા માટે બધું બન્યું ? શું આ સંયોગ છે કે તેમાં કોઈ રહસ્ય છુપાયેલું છે?

કુલ 18 અધ્યાય છે. અર્જુન વિષાદયોગ, સાંખ્યયોગ, કર્મયોગ, જ્ઞાન કર્મ સન્યાસ યોગ, કર્મ સન્યાસ યોગ, આત્મસંયમ યોગ, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, રાજવિધ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ, વિભૂતિ યોગ, વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ, ભક્તિ યોગ, ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, ગુણ ત્રય વિભાગ યોગ, પુરુષોત્તમ યોગ, દેવ આસુર સંપદ વિભાગ યોગ, શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ, અને મોક્ષ યોગ.

મહાભારત માં કુલ 18 પર્વ છે- આદિ પર્વ, સભા પાર્વ, વન પર્વ, વિરાટ પર્વ, ઉદ્યોગપર્વ, ભીષ્મ પર્વ, દ્રોણ પર્વ, અશ્વમેધ પર્વ, મહાપ્રસ્થિકા પર્વ, સપ્તિક પર્વ, સ્ત્રી પર્વ, શાંતિ પર્વ, શિસ્ત પર્વ, મૌસલ પર્વ, કર્ણ પર્વ, શલ્ય પર્વ, સ્વર્ગારોહણ પર્વ, અને આશ્રમવાસી પર્વ. તે જાણીતું છે કે ઋષિ વેદ વ્યાસે 18 પુરાણોની રચના પણ કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *