ભડકે બળતાં પેટ્રોલ-ડીઝલનાં ભાવથી જનતા ત્રાહિમામ, આ શહેરમાં તો થયો આંકડો ૧૦૦ ને પાર..

દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવે અત્યાર સુધીના રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયા છે ઓક્ટોબરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં જબરદસ્ત

Read more